Vyberte si jazyk
Hotely Dovolen

HOTEL GIULIANA


Viale Marconi, 10 - 48015 Cervia (RA)
+39 0544 971217

popis


V krajině města Cervia , Hotel Giuliana nab�z� dostatek prostoru k relaxaci a u��t si svou dovolenou . Zat�mco va�e děti dětsk� hři�tě , vybaven� hrami a skluzavkami , si mů�ete pohodlně relaxovat ve st�nu , pop�jen� koktejlů nebo hran�m karet. V teplej��ch dnech doporučujeme si zaplavat v na�em baz�nu s dětskou č�st� chr�něn� pro bezpečnost dět�, plaveck�ho are�lu a l�zeňsk� oblasti s 16 mas��n�mi stanic, 3 lů�ky a dvě mas��n� křesla a dvěma tryskami pro zad a ��je .
Na�e stavba nab�z� uvnitř velk� parkovi�tě, č�stečně zakrytou , aby uspokojila va�e auto .

služba


Na�e zař�zen� se nach�z� v centru města Cervia, pouh�ch 100 metrů od moře a 50 z Viale Roma, hlavn� ulici; v doch�zkov� vzd�lenosti, bude autobusov� zast�vka v�m umo�n� snadno dostat do l�zn�, aby okol� města.
Pro děti, ka�dodenn� z�bavu v hotelu a bea.

Hotel je proslul� svou vynikaj�c� kuchyn�: kontinent�ln� sn�daně formou bufetu, sladk� a slan�, obědy a večeře s mo�nost� v�běru z menu s mo�nost� variant s rybami ka�d� den, bufet předkrmů a zeleniny, dezerty formou bufetu a čerstv� ovoce , Pro děti, dokonce i batolata, děl�me individu�ln� menu na př�n� rodičů, a m�me v�e, co potřebujete (kojeneck� stravy, potraviny pro děti, vysok� �idličky, ohř�vače lahv�, atd.).

Na�e stavba nab�z� uvnitř velk� parkovi�tě, č�stečně zakrytou, aby uspokojila va�e auto.

Na�e kola, vybaven� dětsk� sedačky jsou k dispozici pro va�e j�zdy ve st�nu borov�ho lesa nebo na kr�snou n�bře�� Cervia.

Na�e stavba nab�z� uvnitř velk� parkovi�tě, č�stečně zakrytou, aby uspokojila va�e auto.

Baz�n s dětskou č�st� chr�něn� pro bezpečnost dět�, plaveck�ho are�lu a are�lu l�zn�.

Na�e pokoje, recententemente zrekonstruovan�, nab�z� př�jemn� prostřed� pro relaxaci po pl��i.

V�echny pokoje, kromě několika, maj� balkon a nab�z� samostatn� nastaven� klimatizace, satelitn� TV, trezor, minibar zdarma, sprchou a vysou�ečem vlasů.

z € 00,00
informace o požadavku
kde jsme